Prinsippskisser av konstruksjonen

Fire klinka bordgangar bygd på underliggjande kjølbord med slitelister spikra til fyrste bordgangen.
Fire klinka bordgangar bygd på underliggjande kjølbord med slitelister spikra til fyrste bordgangen.
Det er eit heilt botnband med tradisjonell båtbækk.
Det er eit heilt botnband med tradisjonell båtbækk.
Det er eit skøytt botnband som er sett saman av tre delar.
Det er eit skøytt botnband som er sett saman av tre delar.
Æsing oppe på innsida av øvste bordgang. To flatkeipar med liten tollepinne
Æsing oppe på innsida av øvste bordgang. To flatkeipar med liten tollepinne

Tekst og teikning: Arne Høyland