Data / historikk

Byggjeår: 1938
Bygd av Malfred Trodal
Byggjeplass: Trodal?
Gavl framme og bak

Grovskisse / teikning

Lengde mellom gavlane —– 331 cm
Breidde oppe på midten —– 120 cm
Klinkbygd botn og klinkbygde sider
Tal rom (utanom framrom og bakrom) —– 1
Tal heile botnband —– 1
Tal skøytte botnband —– 1
Tal bækkar (enkel) —– 1
Tal bord i framgavl —– 2
Tal bord i bakgavl —– 2
Bygd på underliggjande enkelt kjølbord
To slitelister festa i kant mot kjølbordet
Tal bordgangar —– 4
(5 bordgangar i bakrommet, reparasjon?)
Æsing heilt oppe på innsida av øvste bordgang
Flatkeip med tolle oppå æsinga —–2

Tekst og teikning: Arne Høyland