Prinsippskisser av konstruksjonen

Fem klinka bordgangar bygd på underliggjande kjølbord med to slitelister.
Fem klinka bordgangar bygd på underliggjande kjølbord med to slitelister.
Eit heilt botnband litt bak for framgavlen.
Eit heilt botnband litt bak for framgavlen.
Sju skøytte botnband (tverrstiving med skøytte botnband oppetter sidene)
Sju skøytte botnband (tverrstiving med skøytte botnband oppetter sidene)
Innvendig forsterkningslist oppe på kvar side langs etter banda i dei tre midtre romma.
Innvendig forsterkningslist oppe på kvar side langs etter banda i dei tre midtre romma.
Tollegang oppå æsinga på øvste bordgangen.
Tollegang oppå æsinga på øvste bordgangen.

Tekst og teikning: Arne Høyland