Landskap – Totlandsdal

Oversyn over garden Totland og Totlandsvik (Totlandsdal)
Oversyn over garden Totland og Totlandsvik (Totlandsdal). Totlandsdal ligg til venstre i bilete og Totland ligg meir i midten. Til høgre for Totland ser me garden Nordland. Materialferja som ho vert kalla, var stasjonert i Totlandsdal og vart brukt til å føra materialar. I seinare tider har ferja vorte brukt når dei kasta med not her inne i vika.