Data / historikk

Byggjeår: i perioden 1900- 1950 ??
Bygd av: ?
Byggjeplass : ?
Lengde: 525 cm
Breidde oppe midt i ferja : 190 cm
Gavl framme og bak
Klinkbygd botn og klinkbygde sider

Råteikning -/ skisse av båten.

Tal rom (utanom framrom og bakrom) —– 3
Tal heile botnband —– 1
Heilt band like framfor framgavlen
Tal skøytte botnband —– 7
Tverrstiving med skøytte botnband oppetter sidene
Tal bord i framgavl —– 1
Tal bord i bakgavl —– 5
Innvendig forsterkingslist oppe på på kvar
Side langs banda i dei tre midtromma
Bygd på underliggjande enkelt kjølbord
To slitelister under kjølbordet
Tal bordgangar i huda —– 5
Æsing heilt oppe på innsida av øvste bordgang?
– Toppen på øvste bordgang er i nyare tid trekt over med ein kraftig plastslange for at det ved notfiske skulle vera lett å dra inn nøtene.
Tollegang oppå æsinga på øvste bordgang

Tekst og teikning: Arne Høyland