Sleire – landskap

Bilete teke frå Store-Sleire og i retning mot Sleirsvatnet.
Bilete teke frå Store-Sleire og i retning mot Sleirsvatnet.
Bilete teke frå sør-vest i Sleirsvatnet
Bilete teke frå sør-vest i Sleirsvatnet. Husa nærmast på bilete høyrer til Litle-Sleire. Lengst bak i bilete ser me Store-Sleire der stølsvegen går over reset bakanfor og inntil Markusdalsvatnet der det er naust med ferjer.
Naustmiljø ved Markusdalsvatnet.
Naustmiljø ved Markusdalsvatnet. Her ligg stølsferja som vart brukt til og frå stølen. Den vart og brukt til å føra lyng og høy frå utmarka, til å føra ris, ved og sprake, og til å løypa tømmer og ved. (Les meir om dette under intervju).
Markusdalsvatnet der ferjene vart mykje brukt
Markusdalsvatnet der ferjene vart mykje brukt.

Tekst og foto: Arne Høyland