Data / historikk

Byggjeår: ca 1935
Bygd av: Kristoffer Daae og
hjelpemann Gunnar Fredriksen
Byggjeplass: Sleire ?
Lengde: 450 cm
Gavl framme og bak
Breidde:
Framgavl oppe 60 cm
Bakgavl oppe 103 cm

Råteikning / skisse av ferja

Klinkbygd botn og klinkbygde sider
Tal rom (utanom framrom og bakrom) —– 2
Tal heile botnband (ingen skøytte band) —– 6
Tal bækkar (enkel) —- 2
Tal bord i framgavl —– 1
Tal bord i bakgavl —– 2
Kneforsterka framgavl
Kneforsterka l
Bygd på overliggjande kjølbord
Breidde kjølbord (botnbord): 28 cm
To slitelister under kjølbordet
Tal bordgangar —– 4
Mergsida i bordgangane vender inn i ferja
Ikkje æsing
Tollegang oppe på innsida av øvste bordgang —– 2

Tekst og teikning: Arne Høyland