Prinsippskisser av konstruksjonen

Fem klinka bordgangar bygd på overliggjande kjølbord med to slitelister. Mergsida i bordgangane vender inn i ferja.
Fem klinka bordgangar bygd på overliggjande kjølbord med to slitelister. Mergsida i bordgangane vender inn i ferja.
Seks skøytte band
Seks skøytte band
Fire heile botnband
Fire heile botnband
To heile botnband med tradisjonelle bækkar.
To heile botnband med tradisjonelle bækkar.
Kne i hjørne oppe i framgavlen.
Kne i hjørne oppe i framgavlen.
To tollegangar oppe på innsida av øvste bordgang.
To tollegangar oppe på innsida av øvste bordgang. Det er sett på ei ekstra fjøl/foring mellom keipen og øvste bordet. Tollegangen er festa med trenaglar som er åretta.

Tekst og teikning: Arne Høyland