Data / historikk

Byggjeår: ca. 1900
Bygd av: Johan Dragøy, hovudansvarleg
Kristoffer I. Tangedal, medhjelpar
Byggjeplass: Dragøy?
Lengde: 603 cm
Breidde: Oppe på midten 182 cm
Gavl framme og bak

Risnesferja - skisse

Klinkbygd botn og klinkbygde sider
Tal rom (utanom framrom og bakrom) —– 3
Tal heile botn —– 6
Tal skøytte botnband —– 6
Skøytt band i bakgavlen
Tal bækkar (enkel) —– 2
Tal bord i framgavl —– 1
Tal bord i bakgavl —– 2
Kneforsterka framgavl
Forsterka bakgavl med eige band
Bygd på overliggjande kjølbord
To slitelister under kjølbordet
Tal bordgangar i huda —– 5
Ikkje æsing
Tollegang oppe på innsida av øvste bordgang —–2
Ekstra foring på innsida av keipen i ro-rommet

Tekst og teikning: Arne Høyland