Prinsippskisser av konstruksjonen

Fem klinka bordgangar bygd på overliggjande kjølbord.

Fem klinka bordgangar bygd på overliggjande kjølbord. Under det overliggjande kjølbordet er det festa eit bord som ligg i flukt med den fyrste bordgangen i botn.
To slitelister som er festa til fyrste bordgangen.

Forsterka med kne oppe i hjørna på både fram- og bakgavl

Forsterka med kne oppe i hjørna på både fram- og bakgavl.

To heile botnband

To heile botnband.

Eit skøytt botnband.

Eit skøytt botnband.

To heile botnband med bækkar.

To heile botnband med bækkar.

Innvendig forsterkningslist oppe på kvar side langs etter banda i to av romma

Innvendig forsterkningslist oppe på kvar side langs etter banda i to av romma.

Fire flatkeipar med tolle

Fire flatkeipar med tolle som står oppå æsinga på
øvste bordgangen

Tekst og illustrasjon: Arne Høyland