Data / historikk

Byggjeår: ?
Bygd av: Harald Holsøy
Byggjeplass : ?
Lengde: 480 cm
Breidde oppe midt i ferja: 142 cm
Gavl framme og bak

Grovsklisse av konstruksjon

Klinkbygd botn og klinkbygde sider
Tal rom (utanom framrom og bakrom) —– 2
Tal heile botnband —– 2
Tal skøytte botnband —– 1
Tal bækkar (enkel) —– 2
Tal bord i framgavl —– 1
Tal bord i bakgavl —– 2
Kneforsterka framgavl
Kneforsterka bakgavl
Innvendig forsterkingslist langs banda i dei to midtromma
Bygd på overliggjande dobbelt kjølbord
Under kjølbordet er det klinka eit bord som ligg i flukt med den fyrste bordgangen i botn.
To slitelister, det er spikra ei på kvar side av fyrste
Bordgangen langs med kanten til kjølbordet
Tal bordgangar —– 5
Æsing heilt oppe på innsida av øvste bordgang
Flatkeip med tolle oppå æsinga på toppen av øvste bordgang —– 4

Tekst og skisse: Arne Høyland