Prinsippskisser av konstruksjonen

Underliggjande kjølbord

Underliggjande kjølbord

Fire klinka bordgangar bygd på underliggjande
kjølbord uten lauskjøl eller slitelister.

Forsterka kne i framgavlen

Forsterka med kne i framgavlen.

Botnband framme og midt i ferja

Eit heilt botnband framme.

Midt i ferja er det to heile botnband med
tradisjonelle båtbækkar

Skøytt bordband bak i ferja

Eit skøytt band bak i ferja.

To snellekeipar med liten tollepinne

To snellekeipar med liten tollepinne. Keipane er plassert på innsida av øvste bordgang slik ein finn det i gamle masfjordbåtar.
Snellene manglar sidan det ikkje er æsing i ferja.

Tekst og foto: Arne Høyland