Data / historikk

Byggjeår : 1900 – 1940
Bygd av Kristen Molland
Byggjeplass: Molland
Gavl framme og bak
Lengde: 325 cm
Breidde over: 70 cm
Breidde over bakgavlen: 100 cm

Båtskisse - data

Klinkbygd botn og klinkbygde sider
Rom (utanom framrom og bakrom) —– 1
Heile botnband —– 3
Skøytte botnband —– 1
Tverrstivar, enkel bækk —– 2
Bord i framgavel —– 2
Bord i bakgavl —– 2
Kneforsterka hjørne oppe i framgavl
Bandjarnforsterka hjørne oppe i bakgavl
Bygd på underliggjande enkelt kjølbord
Ingen slitelister eller lauskjøl
Tal bordgangar —– 4
Inga æsing
Snellekeip uten sneller med tollefunksjon
Festa oppe på innsida av øvste bordgang —– 2

Tekst og grafikk: Arne Høyland