Prinsippskisse av konstruksjonen

Konstruksjon - teikning

Tre klinka bordgangar i botn bygd på underliggjande kjølbord. To klinka bordgangar i sida. Det nedste sidebordet er festa til det ytterste botnbordet med spikar. Under kjølbordet er det festa to slitelister.

Framgavelen - teikning

Framgavlen er forsterka med kne oppe i hjørnet.

To heile botnband

To heile botnband.

Botnband med kne/bækkar

To heile botnband med kne/bækkar.

Flatkeip med tolle av jarn

Flatkeip med tolle av jarn.
Keipen er festa med spikar på innsida av øvste bordgang.

Spesiell keip

Keipen er spesiell på den måten at han i tillegg til å vera
festa oppe på innsida av øvste bordgang er felt inn
og nedpå bordgangen.

Tekst og teikning: Arne Høyland