Prinsippskisser av konstruksjonen

Tre klinka bordgangar

Tre klinka bordgangar bygd på underliggjande
kjølbord med to slitelister. Slitelistene er festa til
fyrste bordgangen i botten.

Eit heilt lite botnband framme

Eit heilt lite botnband framme.

To tynne skøytte botnband

To tynne skøytte botnband, sett saman av tre delar
Botnbanda går heilt oppunder æsinga.
Æsing oppe på innsida av øvste bordgangen.
Ikkje registrert spor etter keiptype.