Data / Historikk

Byggjeår: 1957
Bygd av: Sverre Kvinge (1912- 199?)
Byggjeplass: Nord-Kvinge
Gavl framme og bak
Klinkbygd botn og klinkbygde sider

Teikning av hostelandsferja

Tal rom (utanom framrom og bakrom) —– 1
Tal heile botnband i framrommet —–1
Tal skøytte botnband —– 2
Tverrstiving ved at botnbanda går heilt opp på sidene
Tal bord i framgavl —– 2
Tal bord i bakgavl —– 1
Bygd på overliggjande kjølbord
To slitelister under/i kant ved kjølbordet
Tal bordgangar i huda —– 3
Æsing heilt oppe på innsida av øvste bordgang
Flatkeip oppå æsinga på toppen av øsvte bordgang ??
Tollegang oppå æsinga oppe på øvste bordgang ??