Landskap – Solheim

Garden Solheim ligg eit godt stykkje inne i Masfjorden. Til venstre midt på bilete kan me skimta Solheim kyrkje frå 1882.
Garden Solheim ligg eit godt stykkje inne i Masfjorden. Til venstre midt på bilete kan me skimta Solheim kyrkje frå 1882.
Solheim
Solheim
Solheimsøy ligg like ved Solheim.
Solheimsøy ligg like ved Solheim. På bilete til venstre ser ein øya som eit nes midt på bilete. Olai Solheim var ein av dei siste båtbyggjarane i indre Masfjorden og han budde på Solheimsøy.

Tekst og foto: Arne Høyland