Prinsippskisser av kostruksjonen

Tre bordgangar. Æsinga ligg øverst på tredje bordgang. Fyrste bordgangen er spikra til kjølen. Andre og tredje bordgang er klinka saman. Halsane er svegde.
Tre bordgangar. Æsinga ligg øverst på tredje bordgang. Fyrste bordgangen er spikra til kjølen. Andre og tredje bordgang er klinka saman. Halsane er svegde.
Keipen ligg oppe på på æsinga på øvste bordgangen. Homleband av taug.
Keipen ligg oppe på på æsinga på øvste bordgangen. Homleband av taug.
Framrong
Framrong
Framband med to bækkar.
Framband med to bækkar.
Midtband med bækk.
Midtband med bækk.
Band
Band
Bakrong
Bakrong

Tekst og teikning: Arne Høyland