Data / historikk

Båt- og sjøbruksregistreringane juni 2003
Registrator : ARNE HØYLAND 

Byggjeår før 1944?
Bygd av Ivar Areklett
Byggjeplass: Areklett 

Lengd mellom stamnane: 517,5 cm
Lengd frå lotskar til lotskar 260,5 cm
Lengd 1. bordgang, innvendig langsetter kjølen (Stramt mål?) cm
Breidde av botn midt i båten (fyrste omfar) cm
Breidde midt i båten, oppe 142 cm
Hals-type: Svegd
Tal bordgangar: 3
Kjølrenne: Nei
Røysmål framme (høgd) cm
Røysmål bak cm
Tal rom: 2
Tal keipar: 4
Æsing øverst på 3.bordgang
Spikarkjøl
Sprisegl med mastefeste (jernbeslag) i kjølen