Prinsippskisser av konstruksjonen

Fire bordgangar.

Fire bordgangar. Fyrste bordgangen klinka til kjølen. Andre og tredje bordgang er klinka saman. Tredje og fjerde bordgang er festa til kvarandre med trenaglar. Æsinga ligg oppe på innsida av tredje bordgang og er nagla saman med tredje og fjerde bordgang. Oppe på innsida av øvste bordet er det fora på eit smalt bord, “ripestø”, som avstivar og styrker bordet og gjev eit kraftigare feste for keipen.

Keipen ligg på innsida av øvste bordgangen og er festa med naglar som går gjennom båtbordet og ripestø. Keipen kviler ned på æsinga på to naglar eller sneller

Keipen ligg på innsida av øvste bordgangen og er festa med naglar som går gjennom båtbordet og ripestø. Keipen kviler ned på æsinga på to naglar eller sneller.

Framrong
Framrong
Band
Band
Band med bækk og snelle
Band med bækk og snelle
Band med bækk
Band med bækk
Band med bækk
Band med bækk
Band med to skøytestykkje
Band med to skøytestykkje
Band med bækk og snelle
Band med bækk og snelle
Band
Band
Bakrong
Bakrong

Tekst og teikning: Arne Høyland