Data / historikk

Areklett gnr. 16 – firkeiping med ripestø
Registreringsdata

Båt- og sjøbruksregistreringane 1992
Registrator: Arne Høyland

Bygd før 1875

Bygd av Erik Johanneson Andvik, 1810-1893 (Erik i Smihåjen)

Lengd mellom stamnane: 745 cm
Lengd frå lotskar til lotskar: 390 cm
Lengd 1.bordgang, innvendig langsetter kjølen (Stramt mål?) – 631 cm
Breidde av botn midt i båten (fyrste omfar) – 82 cm
Hals-type øksa
Antal bordgangar – 4
Kjølrenne – nei
Røysmål framme (høgd) – 95 cm
Røysmål bak – 81 cm
Antal rom – 4
Antal keipar (snellekeipar) – 8

Klinkekjøl