Vassnaust i Andvik

Vassnaust ved munningen av Storavatnet. Her har dei i tidlegare tider kasta etter sjøaure.
Vassnaust ved munningen av Storavatnet. Her har dei i tidlegare tider kasta etter sjøaure.
Vassnaust ved munningen av Storavatnet.
Vassnaust ved munningen av Storavatnet.
Langs steinveggane inne i eine naustet er det sett opp ei trehes som m.a.har vore brukt til å henga opp auregarn på.
Langs steinveggane inne i eine naustet er det sett opp ei trehes som m.a.har vore brukt til å henga opp auregarn på. Liknande tørke- og opphengsystem finn ein og døme på i naust ved sjøen. Slike treheser vart og sett opp langs steinveggane i løene til å turka høy og potetkål.

Tekst og foto: Arne Høyland