Prinsippskisser av konstruksjonen

Fire bordgangar. Æsinga ligg øverst på tredje bordgang. Fyrste bordgangen klinka til kjølen. Andre og tredje bordgang er klinka saman.
Tredje og fjerde bordgang er klinka saman med æsinga. Det er brukt jarnsaumar med runde rø.
Fire bordgangar. Æsinga ligg øverst på tredje bordgang. Fyrste bordgangen klinka til kjølen. Andre og tredje bordgang er klinka saman. Tredje og fjerde bordgang er klinka saman med æsinga. Det er brukt jarnsaumar med runde rø.
Band, bækkar, reng og hud er festa til kvarandre med jernsaum.
Band, bækkar, reng og hud er festa til kvarandre med jernsaum.
Keipen ligg på innsida av øvste bordgangen og er festa med fire jarnsaumar som går gjennom keipen og bordet. Det er ikkje brukt sneller mellom keipen og æsinga slik ein finn det på sjøbåtane.
Keipen ligg på innsida av øvste bordgangen og er festa med fire jarnsaumar som går gjennom keipen og bordet. Det er ikkje brukt sneller mellom keipen og æsinga slik ein finn det på sjøbåtane.
Framrong
Framrong
Band med bækk
Band med bækk
Band med bækk
Band med bækk
Band
Band
Bakrong
Bakrong

Tekst og teikning: Arne Høyland