Data / historikk

Færing – vassbåt

Båt- og sjøbruksregistreringane 1993
Registrator: Vibeke Prestmo Valestrand

Byggjeår?
Bygd av Johannes Erikson Andvik? 1834-1909

Lengd mellom stamnane: 553 cm
Lengd frå lotskar til lotskar cm
Lengd 1.bordgang,innvendig langsetter kjølen (stramt mål?) 460 cm
Breidde av botn midt i båten (fyrste omfar): 65 cm
Hals-type: Øksa
Tal bordgangar: 4
Kjølrenne: Nei
Røysmål framme (høgd): 72,9 cm
Røysmål bak
Tal rom: 2
Tal keipar (uten sneller): 4
Esing øverst på 3.bordgang
Klinkekjøl (T-kjøl)