Materialbruk – sjøbåt/færing

Bordgangane er av furu. Den gamle saumen er av jarn med firkantrø. Kjølen er av eik.
Bordgangane er av furu. Den gamle saumen er av jarn med firkantrø. Kjølen er av eik.
Bækkane er av furu(rotkne eller greinkne?) Bækk- og bandnaglane er av furu? Band av furu (grein eller stamme?)
Bækkane er av furu(rotkne eller greinkne?) Bækk- og bandnaglane er av furu? Band av furu (grein eller stamme?)
Rengene er av furu, rotkne.
Rengene er av furu, rotkne.
Keipen er av eik, greinkne. Keipsnaglane er av furu? Keipsnellene er av furu?
Keipen er av eik, greinkne. Keipsnaglane er av furu? Keipsnellene er av furu?

Materialbruk i dei lause båtdelane

(Årar, årelappar, master, ror, styrestong, tiljer, plyttar, tofter, forskår, ausefat og naglar.)

Årane er av furu. Årebladet er orientert til rotenden.
Emne av hunskalkane frå rotstokken som ein får når ein skjer materialar (t.d. på sirkelsag.)

Årelappane er av eik.
Master (råsegl) er av furu. Mastetoppen er orientert til rotenden av emnet.
Plyttar av furu. Emne frå ein hunskalk.

———-

Tekst og teikning: Arne Høyland