Data / historikk

Båt -og sjøbruksregistreringange juli 1992

Byggjeår før 1900
Bygd av Erik Johanneson Andvik ?? 1810-1893

Lengd mellom stamnane: 532 cm

Lengd frå lotskar til lotskar: 308 cm

Lengd 1.bordgang,innvendig langsetter kjølen: (Stramt mål?) 437 cm

Breidde av botn midt i båten: (fyrste omfar) 61 cm

Hals-type: Øksa

Tal bordgangar: 4

Kjølrenne: Nei

Røysmål framme: (høgd) 76 cm

Røysmål bak: 65 cm

Tal rom: 2,5

Tal keipar: (med sneller) 4

Æsing øverst på 3.bordgang

Klinkekjøl (T-kjøl)

Eit ekstra band i bakrommet som lagar eit lite ekstra rom.Ved å setja inn forskår ved dette bandet, kunne det små rommet brukast til å ha fiskesaker i.

Magne Andvik har sett på nye ripebord og keipar etter at båten vart påkøyrd og skada. I tillegg vart og delar av 2. og 3. bordgang på styrbord reparert og skifta ut.

Råseglmastra til båten har ein total lengde på 360 cm.