Andviksfæring – sjøbåt

Klikk opp bileta i større format

Klikk opp større bilete av andvikfæring versjon 1
Båten innvendig sett framme frå. Reidar Andvik står og held båten i ballanse. Båten er bygd av Erik Johanneson Andvik 1810-1893.
Klikk opp større bilete av Andvikfæring versjon 2
Bakstamnen med ror på. Roret er hengsla på den gamle måten. Jamfør nyare hengsling på Einestrandbåten.
Klikk opp større bilete av andvikfæring versjon 3
Detaljbilete av roret der sveiva vert tredd gjennom roret.
Klikk opp større bilete av andvikfæring versjon 4
Framstamnen.
Klikk opp større bilete av andvikfæring versjon 5
Detaljbilete av band og bækkar.
Klikk opp større bilete av andvikfæring versjon 6
Detaljbilete av låsemekanisme for sveiva(del av styregreiene).
Båten sett frå sida med roret på.
Båten sett frå sida med roret på.
Klikk opp større bilete av andvikfæring versjon 8
Detalj av frammhalsane utvendig.
Klikk opp større bilete av andvikfæring versjon 9
Detaljbilete av ein keip. Har Reidar Andvik laga nye keipar då han reparerte båten? Er dei kopi av dei gamle orginale keipane?