Prinsippskisser av konstruksjonen

Fire bordgangar.
Fire bordgangar. Fyrste bordgangen klinka til kjølen. Andre og tredje bordgang er klinka saman. Tredje og fjerde bordgang er festa til kvarandre med trenaglar. Æsinga ligg oppe på innsida av tredje bordgang og er nagla saman med tredje og fjerde bordgang.
Keipen ligg på innsida av øvste bord- gangen og er festa med to naglar som går gjennom keipen og bordet.
Keipen ligg på innsida av øvste bord- gangen og er festa med to naglar som går gjennom keipen og bordet. I tillegg stør keipen seg nedpå æsinga på to sneller.
Framrong
Framrong.
Band med bækk
Band med bækk
Band med bækk
Band med bækk
Band med bækk
Band med bækk
Band
Band
Bakrong
Bakrong

Tekst og teikning: Arne Høyland