Data / historikk

Båt- og sjøbruksregistreringane 1992

Registrator: Arne Høyland

Bygd før 1900
Bygd av Johannes Erikson Andvik, 1834-1909

Lengd mellom stamnane: 642 cm
Lengd frå lotskar til lotskar: 373 cm
Lengd 1.bordgang, innvendig langsetter kjølen (stramt mål?): 521 cm
Breidde av botn midt i båten (fyrste omfar): 68 cm
Hals-type: Øksa
Tal bordgangar: 4
Kjølrenne: Nei
Røysmål framme (høgd): 85 cm
Røysmål bak: 75 cm
Tal rom: 3
Tal keipar (snellekeipar): 6
Esing øverst på 3. bordgang
Klinkekjøl (T-kjøl)
Merknader: Største lengd på råseglmaster 465 cm
Eine keipen framme på babord er ny.