Andvik – trekeiping

Klikk på bileta for større format

Oversyn innvendig framme. Trekeipingen er bygd av Johannes Erikson Andvik (1834 -1909)
Oversyn innvendig framme. Trekeipingen er bygd av Johannes Erikson Andvik (1834 -1909)
Klikk opp større bilete av stamnprofil framme.
Stamnprofil framme.
Klikk opp større bilete av framstamnen sett frå utsida.
Framstamnen sett frå utsida.
Klikk opp større bilete av framhalsane sett frå utsida.
Framhalsane sett frå utsida.
Klikk opp større bilete av oversyn sett frå sida, utvendig.
Oversyn sett frå sida, utvendig.
Klikk opp større bilete av keip, detaljbilete.
Keip, detaljbilete.
Klikk opp større bilete av keipen som er nagla fast til ripebordet
Keipen er nagla fast til ripebordet
Klikk opp større bilete av framplytten.
Framplytten. Den er laga av ein furuhun.
Klikk opp større bilete av framrong og framband.
Detalj av framrong og framband.
Klikk opp større bilete av band og bækkar.
Oversyn av band og bækkar.
Klikk opp større bilete av jarnbeslag til å festa roret til bakstamnen.
Jarnbeslag til å festa roret til bakstamnen.
Klikk opp større bilete av årane.
Årar. Det er ukjend kva dei er laga av. Emnet er av hunved. Det ser ut til at bladet er teke av rotenden av hunveden.
Klikk opp større bilete som viser at båten har vore rigga med råsegl.
Båten har vore rigga med råsegl.
Klikk opp større bilete av trinsa i mastehovudet.
Detalj av trinsa i mastehovudet.
Klikk opp større bilete av hol i toppen av masta.
Detalj av hol i toppen av mastra. Holet vart brukt til å henga brurekransen i ved brureferd.
Klikk opp større bilete av mastefeste.
Detalj av mastefeste.
Klikk opp større bilete av årelappane
Årelappane er av eik og er felt ned i åra.
Klikk opp større bilete av båten med master.
Oversyn av båten med master.
Klikk opp større bilete av mastehovud.
Detalj av mastehovud.

Tekst og foto: Arne Høyland